Uitvaart / Avondwake

Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet altijd veel worden geregeld. Neem zo spoedig mogelijk contact op met pastoor Vankan of met het secretariaat om de uitvaart of avondwake te plannen. Contactpersoon bij overlijden: L. van Roij – 0495-651316
Een avondwake vindt plaats aan de vooravond van de uitvaart om een rustpunt te hebben onderweg naar het afscheid. Deze avondwake wordt verzorgd door de liturgiegroep. Op de dag van de uitvaart kan met de priester gekozen worden voor een uitvaartmis of een woorddienst.
U kunt ook zelf inhoudelijk bezig zijn met de avondwake of uitvaart van uw dierbare. Het samenstellen van het gedachtenisprentje, het voorlezen van een tekst of het aandragen van een symbool kan een grote steun zijn in de rouwverwerking.
Van het collectegeld tijdens deze diensten kunnen H. Missen gedaan worden met een maximum van vier. De zeswekendienst en jaardienst vallen hier niet onder en worden in rekening gebracht.