Organisatie

Kerkbestuur Parochie H. Barbara.

De verantwoordelijkheid voor het financieel-economisch beheer van de parochie rust bij het kerkbestuur.

Een lid van het kerkbestuur wordt door de bisschop telkens voor een periode van 4 jaar benoemd. Wanneer er een vacature is, wordt een oproep geplaatst bij de kerkberichten in de regionale weekbladen.

De burgerlijke overheid erkent een parochie als rechtspersoonlijkheid. Als statuut van de parochie geldt het “Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”.

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 
Bij overlijden Tel. 0495-651316

Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG
In elke parochie worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard. Er wordt veel waarde gehecht aan de bescherming van deze gegevens. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Lees meer …. AVG tekst  2019-01-01

Voor meer informatie en AVG Privacyverklaring naar Cluster Tabor