Mariakapel in de kerk

Hier staat het beeld van Maria, een Staakmadonna , ca. 1800 met satijnblauwe mantel. Dit beeld is blijvend in bruikleen gegeven door Anna Theunissen (1975).
De zilveren rozenkrans in de hand van Maria is ook van Anna Theunissen. Er zijn nieuwe kroontjes aangebracht door Paul van den Hout uit Roermond in 1975 (gift pastoor Nijhof). De oorspronkelijke zilveren kroontjes zijn opgeborgen in een kluis
Dit oude Mariabeeld dat in dit kapelletje aan de Liesjeshoek/Heerbaan stond, is in 1975 overgebracht naar de dorpskerk, waar er een speciale Mariakapel voor is gebouwd. De Streekbode schrijft daar (d.d. 14-8-1975) over:

“Zondag 17 augustus zal Leveroy in kerkelijke feeststemming zijn. Dan zal het zeer oude Mariabeeld, dat jarenlang stond in het kapelke aan de Liesjeshoek in Processie naar de St. Barbarakerk worden gebracht. Sinds 10 jaar nl. staat dit beeld bij de fam. Mestrom-Kessels (voorheen Op Hey-Theunissen) thuis en is daar zorgvuldig bewaard en daardoor behoed tegen diefstal uit het vrij gemakkelijk toegankelijke kapelletje. Het kapelletje blijft in tact, maar het antieke beeld krijgt een ereplaats in de kerk, waar pastoor Nijhof een nieuwe Mariakapel heeft laten inrichten.
De doopkapel is gehalveerd en een gedeelte is door nijvere handen omgetoverd tot een waardige Mariakapel, waar de mensen, aldus Past. Nijhof, overdag kunnen bidden en een kaarsje opsteken ter ere van hun eigen O.L. Vrouw van Leveroy. En omdat in deze tijd het gevaar blijft bestaan van diefstal in kerken, is de Mariakapel zodanig ingericht dat men overdag wél in de kapel kan komen, maar niet in de kerk. Het Mariabeeld wordt geplaatst achter een door de heer Paffen prachtig met de hand gemaakt hekwerk. Dat de parochianen het helemaal eens zijn met de verrichtingen van hun pastoor blijkt wel uit de vele grote giften die binnenkwamen om de onkosten voor de inrichting van het geheel te dekken. Zondag wordt een historische dag het dorp, wanneer fanfare en schutterij O.L. Vrouw van Leveroy zullen begeleiden naar de kerk, het grote gemeenschapshuis van deze kleine dorpskern, het huis van God, haar Vader.”