Liturgiegroep

Liturgiegroep

De liturgiegroep bestaat uit een aantal vrijwilligers uit de parochie. Zij ondersteunen de priester tijdens de dienst door zorg te dragen voor de lezingen en de voorbeden. Ook bedienen zij het diascherm tijdens de H.H. Missen. Indien er geen priester aanwezig kan zijn, verzorgt de liturgiegroep de dienst (woord- en communiedienst).

Avondwake

Indien de nabestaanden dit wensen is het mogelijk om bij een overlijden een avondwake te laten plaatsvinden. Ook deze wordt, in samenspraak en met samenwerking van de nabestaanden, door de liturgiegroep verzorgd.

Contactpersoon is mevr. Nellie van Roij, tel. 0495-651316.