Kerkkoren

  Kerkkoren in Leveroy

400 Jaar geleden werd de plaatselijke kapel verheven tot parochiekerk en was er sprake van enig onderwijs dat door de koster werd verzorgd.

Een school, gekoppeld aan een geloofsovertuiging, hier dus het katholieke geloof, wordt bijzonder onderwijs genoemd. Voor de kosten van dit onderwijs moest het kerkbestuur/schoolbestuur zelf opdraaien. Om het betaalbaar te houden fungeerde de koster ook als onderwijzer. Was die ook nog een beetje muzikaal dan werd daar dankbaar gebruik van gemaakt in de kerk. Bij de benoeming van een nieuwe koster werd het gaandeweg een vereiste om naast die taak van dorpsonderwijzer ook zorg te dragen voor de muzikale opluistering van diensten. De kinderen maakten al op zeer jonge leeftijd kennis met de gregoriaanse muziek en werden zodoende al voorbereid dienstbaar te worden bij muzikale ondersteuning in de kerk.

In 1821 werd onder Koning Willem 1 een wet aangenomen die bepaalde dat een onderwijzer een acte toelating moest hebben. In september 1827 bleek de Leveroyse onderwijzer Verbruggen die acte niet te hebben. Toen hij na controle in 1829 die acte nog niet kon overleggen, werd hij ontslagen.
In dat zelfde jaar werd er door de gemeente een nieuw herenhuis met school gebouwd (één lokaal “bie Fie”).
De voorzieningen werden dus langzaam beter, de eisen hoger maar de personele- en overige kosten bleven voor de gemeenschap, lees kerk.
Deze professionalisering kwam ook ten goede aan de opluistering van de erediensten.
In school werden kerkliederen geleerd en moesten kinderen missen opluisteren.

Ouder geworden, werden ze gevraagd om toe te treden tot het kerkkoor. Repetities werden ’s avonds in school gehouden. Dit alles was alleen voorbehouden aan mannen, Een kerkkoor was derhalve een mannenkoor.

Als muziekpedagoge Justine Ward een zangmethode ontwikkelt voor de katholieke lagere school, de zogeheten Ward-methode, wordt deze ook hier met open armen ontvangen omdat die mede bedoeld was om kinderen gregoriaans te leren zingen. De methode was met name in zwang van de jaren 1920 tot1960

De Gregoriaanse zang had ook de bijzondere belangstelling van Pastoor de Fauwe. Zo werd b.v. in 1924 ons R.K. Kerkkoor gereorganiseerd en werd tevens een knapenkoor opgericht, dat veel jaren heeft bijgedragen aan de opluistering van liturgische plechtigheden

In 1933 werd Pierre Ament benoemd tot hoofd der school en werd daarmee ook dirigent van het kerkkoor en bleef dat nog jaren na zijn pensionering in 1973.

Het was Hans Peeters die medio zeventiger jaren van de vorige eeuw jongeren uit Leveroy enthousiast maakte om toe te treden tot het door hem opgerichte jongerenkoor.
Aangezien hij een uitstekende relatie had met pastoor Jan Nijhof kwam het tot geweldige muzikale kerkdiensten.

Van heinde en verre stroomden belangstellenden toe en de kerk was letterlijk te klein om al die mensen een plekje te bieden.

 

In 1981 nam Hans Peeters ook de leiding over van het herenkoor en in 1986 werd het jongerenkoor omgevormd tot dameskoor Cantate. Er werd drie zondagen in de maand gezongen door het herenkoor, Canticum Novum, en eenmaal per maand door de dames. Hans Peeters was een begeesterd muzikaal leider die de Gregoriaanse gezangen zo perfect mogelijk ten gehore wilde laten brengen. Voor de dames had hij fijn in het gehoor liggende meerstemmige liederen.
De avondwakes werden door de dames gezongen, de uitvaarten door de heren en op kerkelijke feestdagen vormden zij samen een groot gemengd koor.

Op het programma stond dan een meerstemmige mis, aangevuld met dito liederen.
Met dat gemengde koor werd deelgenomen aan korenavonden (1990 t/m 2000). Diverse mooie muzikale projecten werden in onze parochiekerk uitgevoerd, waaronder de Matthäus Passion in 2000 en de Misa Criolla in 2006 en 2008.
Zo was ook de Passion op
2e Paasdag 2013, samen met
fanfare Concordia, een hoogtepunt.  De Misa Luba, 2014, werd het laatste muzikale project o.l.v. Hans.

In januari 2015 zijn de koren Canticum Novum en Cantate opgeheven als kerkkoor en samen verder gegaan als gemengd profaan koor Milagri onder leiding van Ester Alofs die al jaren de koren mede begeleid had op gitaar en orgel.Medio 2021 droeg Ester Alofs de directie over aan Yvonne Jetten. Om meerdere redenen haakten na verloop van tijd leden af en het werven van aanwas bleef zonder resultaat. Ten einde raad werd het besluit genomen om het laatste optreden te houden in de
H. Barbarakerk, de bakermat van de diverse Leveroyse koren. Met de opluistering van de zgn. kermis mis op 9 juli 2023 viel het doek voor Milagri. Alhoewel Milagri een profaan koor was dat toch regelmatig diensten opluisterde, kwam daarmee een definitief einde aan de binding tussen kerk en koren in Leveroy.

foto’s van boven naar beneden:
Het Jongerenkoor 1980
Herenkoor, naar een optreden in de Dom van Keulen 1990
De Misa Luba, 2014
Milagri, laatste optreden kermis-mis 9 juli 2023