Kerkklokken

 Na de Tweede Wereldoorlog lag de H. Barbarakerk volledig in puin en al eerder waren de klokken door de Duitsers meegenomen om omgesmolten te worden tot oorlogsmateriaal. De kerk met toebehoren moest dus door de gemeenschap helemaal opnieuw worden opgebouwd in een tijd dat dit financieel bijna onmogelijk was. De kerktoren werd in fasen gebouwd en ook de klokken werden aangekocht als men daarvoor de gelden bij elkaar had geschraapt.

Onderstaande gegevens, met name over klok 1 en 3, werden ons verstrekt door Dhr Alfons Bruekers.

De meeste klokopschriften zijn chronogrammen. Dat wil zeggen spreuken in het latijn of in de Nederlandse taal, waarvan de letters die Romeinse cijfers representeren, samen opgeteld het jaartal opleveren waar de spreuk betrekking op heeft.

De Romeinse cijferletters zijn:         

I=J=1
V=5 (in het latijn bestaat de U niet)
X=10
L=50
C=100
D=500
M=1000

 

                                  klok 1
Gieter: Eijsbouts – Gietjaar: 1949 – 8 oktober, Slagtoon: A1

Diameter: 920 mm – Gewicht: 478 kg

Opschrift: 

naVtarVM VIgILantI CVra renoVata CarIna = 1279
beLLo fInIto CantICa sIC CLara VoX = 569
V.MarIa sChoone VroVW LeVeroY sal DIene troVW = 1749
eXtrVCta et refVsa fVI sVs DoMino = 1632
LoYens Werthano pastore LeVerdano = 617
sIngVLarIS LeVeroI ensIVM proteCtriX = 1230 (1229)
VIrgo DeI genItrIX = 519

Het is feitelijk geen echt chronogram (want de Romeinse cijfers tellen niet op tot het bedoelde jaartal 1949) maar in feite een versje in het latijn dat op de chronogrammanier met Romeinse letters is versierd. Bovendien is er nog een ander klokschrift  (in oud-Nederlands) mee gemengd. Het is dus een heel aparte constructie.

Om het heel zeker te weten zou je eigenlijk de klokken zelf moeten bekijken en elke letter minutieus moeten nalopen.

(onduidelijke regel: De zeelieden die goed toekeken vernieuwden de romp)
Toen de oorlog voorbij was, klonk het lied zo helder in zijn stem
Maagd Maria schone vrouw (die) Leveroy zal dienen trouw
Ik ben gemaakt en (hergoten?) door de heer
Loyens uit Weert, pastoor van Leveroy
Unieke beschermer van de gemeenschap Leveroy
Maagdelijke moeder van God

De tekst “Maagd Maria schone vrouw (die) Leveroy zal dienen trouw” is naar alle waarschijnlijkheid overgenomen van een oudere Mariaklok die uit 1749 dateerde.

=========================================================

klok 2

Klok 2:
Naam: Johannes Theresia
Gieter: Eijsbouts – Gietjaar: 1952 – 22 november
Slagtoon: C2
Diameter: 770 mm – Gewicht: 286 kg
Opschrift:

Bij den afbouw van de toren ben ik aan God gewijd
Ik zal mijn stem doen horen
aan ieder, wijd en zijd
Johannes-Theresia
Leveroy-  Kerstmis 1952

=========================================================

klok 3

Klok 3:
Gieter: Eijsbouts – Gietjaar: 1962 – 13 april
Slagtoon: D2
Diameter: 686 – 692 mm – Gewicht: 203 kg
Opschrift:

LargIs DonIs pII LeVeroVensIs pLebIs eXstrVCta In LVstro
qVInto saCerDotII pastorIs petrI antonII Ioseph geVrts
Donata sVI
= jaartal 1961. Dat is één jaar eerder dan het jaar van gieten (1962).
Pastoor Geurts vierde op 17 april 1961 zijn zilveren (vijfde lustrum) jubileum, dus daar slaat het jaartal op.

Gebouwd door de genereuze giften van het volk van Leveroy
Bij het vijfde lustrum van het priesterschap van herder Antonius Joseph Geurts hem geschonken

VIVOS VOCO IN ORATIONEM QUOTIDIANAM   Geen chronogram

  Ik roep de levenden in het dagelijks gebed

=========================================================

Klok 4

Gieter: Eijsbouts – Gietjaar: 1962 – 13 april
Slagtoon: E2
Diameter: 611-613 mm – Gewicht: 142 kg
Opschrift: 
VOCO IN FONTE RENATOS
Geen chronogram
Ik roep (verder onduidelijk)                                                                  klok 4

=========================================================

 

Klik op de foto om met een drone rond de kerk te vliegen, de binnenkant te bekijken en naar de klokken te luisteren. bron: Tim Flentge