Kerkbijdrage

Kerkbijdrage


Actie Kerkbalans  

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken.
De grootste inkomstenbron van een parochie is doorgaans de kerk- of gezinsbijdrage. Zonder kerkbijdrage kan een parochie niet bestaan.
In 2017 bracht u met zijn allen € 11.035,00,– bij elkaar.
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan deze actie wilt geven.
Wanneer ieder naar vermogen geeft, kan de kerk ook voor ieder werken zoals ze zou willen. Aanbevolen wordt een jaarlijks bedrag van € 110,–. Dit lijkt wellicht veel, maar komt neer op €9,- per maand. Daarom voeren wij actie onder het motto: mag de kerk u € 9,- per maand waard zijn. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rek. NL47 RABO 01284.02.474. o.v.v. Kerkbijdrage Par. H. Barbara
Wanneer u in staat bent om duidelijk meer te geven, kan het belasting technisch aantrekkelijk zijn om voor meer jaren ineens te voldoen. Onze penningmeester geeft u graag meer informatie!
De kerk heeft een Anbi-status – RSIN nr. voor Leveroy 824 126 580.

Financiën

Eigenlijk zouden we u met dit onderwerp niet lastig moeten vallen. De kerk zou een oase van rust moeten zijn, waar het eens niet om het geld draait. Helaas heeft ook een parochiegemeenschap geld nodig.
Grote kostenposten zijn met name: gebouwenonderhoud, reparaties, restauraties, verzekering, verwarming, energiekosten, salarissen. Zonder het onbetaalde en onbetaalbare werk van vrijwilligers zou deze parochie niet kunnen overleven, maar financiën blijven toch nodig, zeker wanneer we in de toekomst ook meer en meer mensen pastoraal nabij willen zijn!

Rekeningnummer

Gewone betalingen: NL15 RABO 01284.00.625
t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Barbara te Leveroy.