Kerkberichten

Parochie H. Barbara Leveroy
Website: http://parochie.leveroy.nl
Clusternieuws: www.clustertabor.nl
Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 
Bij overlijden Tel. 0495-651316

Zondagmorgen 27 september 09.30 uur:
Als hgm. voor overleden ouders Kurstjens-Schmitz en voor Jan, Leo, Frans en Wim Kurstjens, Als hgm. voor Grietje Verstappen, Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers Baetsen, Als maandd. voor de overledenen van de fam. Schreurs, Als hgm. voor een bijzondere intentie.

Op zondagmorgen 4 oktober zal er geen eucharistieviering in onze parochiekerk worden gehouden.

 Mededelingen:

 • Overleden in de leeftijd van 80 jaar Jac Coolen moge hij rusten in vrede.
 • Op de volgende zondagen in oktober zal er een eucharistieviering worden gehouden in onze parochiekerk telkens om 09.30 uur.
  • Zondag 11 oktober
  • Zondag 25 oktober
 • Vanaf 1 juli mogen 100 kerkgangers worden toegelaten. In verband met de RIVM maatregel moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
  Daarom zullen bij de vieringen geen 100 personen aanwezig kunnen zijn.
 • U kunt wel iedere dag de Maria-kapel bezoeken voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken.

Bekijk hier een kleine gebedsviering vanuit de Mariakapel aan de Deckersstraat te Leveroy.

Nieuwsbrief juli  2020

 • Begin maart ontving u de parochiegids voor 2020 met daarin speciale aandacht voor de actie kerkbalans.
  Een bijdrage die geheel bestemd is voor het onderhoud van onze eigen parochiekerk.
  Onze kerk verbindtGeef voor onze kerk.
  De gids is ook te raadplegen onder het tabblad INFO
 • Donderdag 3 oktober 2019 werd voor het cluster van de samenwerkende parochies de jaarlijkse informatieavond gehouden. Dit maal in Leveroy. Tijdens deze informatieve avond werd men op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het cluster, wat gaat goed, wat kan beter? De realiteit: hoe houdt de parochie zich staande in deze woelige tijd?
  U kunt via de Powerpoint presentatie van die avond een indruk krijgen over de inhoud van wat werd besproken. Klik hier

  Op 9 september is er een bijeenkomst in de kerk te Baexem waarin het beleidsplan 2021-2025 gepresenteerd wordt.
  (meer info staat op de site van het cluster)

Kerkbalans
Kerk daar sta je met je deuren open. Wagenwijd.
Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen.
Voor wie maar wil luisteren naar een woord dat verheft,
naar een onbeduidend verhaal van een naaste om een praatje verlegen.
Kerk blijf daar staan.
Ik geef om de plek die je biedt.
Waardeert u de kerk en het werk van onze parochie?
Steun ons dan en geef aan de Actie Kerkbalans.

De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Uw bijdrage aan onze parochie is welkom op rekeningnummer
IBAN NL47RABO 0128402474
Bij voorbaat hartelijk dank.