Kerkberichten

Parochie H. Barbara Leveroy
Website: http://parochie.leveroy.nl
Clusternieuws: www.clustertabor.nl
Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 
Bij overlijden Tel. 0495-651316

Op zondagmorgen 29 november zal er geen eucharistieviering in onze parochiekerk worden gehouden.

Zondagmorgen 6 december 09.30 uur:
2e Zondag van de Advent
Als hgm.t.e.v. H. Hart, Als hgm. t.e.v. H. Barbara patrones van onze kerk, Als hgm. voor alle overledenen van onze parochie

Mededelingen:

 • Op woensdagmiddag 2 december is de H. Nicolaaskerk in Heythuysen extra geopend van 14.30 uur tot 16.00 uur zodat de kinderen uit het cluster verlanglijstjes en tekeningen voor Sinterklaas in de bijzondere brievenbus kunnen komen doen bij het H. Nicolaas/Sinterklaas altaarretabel.  
 • Op de volgende zondag in december zal er een eucharistieviering worden gehouden in onze parochiekerk telkens om 09.30 uur.
  • Zondag 20 december
  • Over de vieringen rond kerstmis zult u tijdig worden geïnformeerd.
 • In de adventtijd krijgt u de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan mensen die minder bedeeld zijn als wijzelf. Daarvoor staat er in alle kerken van ons cluster een mand, waarin u lang houdbare producten kunt doen voor deze mensen. U kunt ze afgeven voor elke H. Mis in de kerken, waar u meer informatie hierover kunt vinden.
 • De nieuwe nieuwsbrief van cluster Tabor ligt in de kerk om mee te nemen naar huis.
 • U kunt iedere dag de Maria-kapel bezoeken voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken.

Bekijk hier een kleine gebedsviering vanuit de Mariakapel aan de Deckersstraat te Leveroy.

Bekijk de video van de klokken van de H. Barbarakerk

Nieuwsbrief cluster Tabor november 2020

Cluster Tabor beleidsplan 2021-2025

 • Begin maart ontving u de parochiegids voor 2020 met daarin speciale aandacht voor de actie kerkbalans.
  Een bijdrage die geheel bestemd is voor het onderhoud van onze eigen parochiekerk.
  Onze kerk verbindt – Geef voor onze kerk.
  De gids is ook te raadplegen onder het tabblad INFO

Kerkbalans
Kerk daar sta je met je deuren open. Wagenwijd.
Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen.
Voor wie maar wil luisteren naar een woord dat verheft,
naar een onbeduidend verhaal van een naaste om een praatje verlegen.
Kerk blijf daar staan.
Ik geef om de plek die je biedt.
Waardeert u de kerk en het werk van onze parochie?
Steun ons dan en geef aan de Actie Kerkbalans.

De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Uw bijdrage aan onze parochie is welkom op rekeningnummer
IBAN NL47RABO 0128402474
Bij voorbaat hartelijk dank.