Kerkberichten

Parochie H. Barbara Leveroy
Website: http://parochie.leveroy.nl
Clusternieuws: www.clustertabor.nl
Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 
Bij overlijden Tel. 0495-651316

Zondagmorgen 8 dec. 09.30 uur:
2e Zondag van de Advent
Als hgm. voor Mina Schreurs, Als hgm. voor onze parochiegemeenschap (volkszang)

Zondagmorgen 15 dec. 09.30 uur:
3e Zondag van de Advent
Als hgm. voor Luci Verstappen-Roost, Mina Schreurs (volkszang)

Mededelingen:

  • Overleden in de leeftijd van 86 jaar Sjef Wetemans. Moge hij rusten in vrede.
  • De nieuwe nieuwsbrief van cluster Tabor ligt weer in de kerk om mee te nemen naar huis.
  • 24 dec. 19.00 uur kinderkerstdienst, 24 dec. 22.00 nachtmis,
  • 25 dec. 1ste kerstdag 10.00 uur hoogmis opgeluisterd door Gregoriaans koor Heythuysen, 2
  • 6 dec. 2e kerstdag 09.30 uur hoogmis opgeluisterd door gemengd koor Milagri,
  • 1 jan. Nieuwjaarsdag geen eucharistieviering in parochiekerk Leveroy, 1 jan. 11.00 uur Nieuwjaarsviering Cluster parochiekerk Heythuysen,
  • 5 jan. 09.30 uur gemengd koor Con Amore Baexem;
  • In de adventtijd krijgt u de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan mensen die minder bedeeld zijn als wijzelf. Daarvoor staat er in alle kerken van ons cluster een mand, waarin u lang houdbare producten kunt doen voor deze mensen. U kunt ze afgeven voor elke H. Mis in de kerken, waar u meer informatie hierover kunt vinden.
    Bij voorbaat onze dank.

Donderdag 3 oktober werd voor het cluster van de samenwerkende parochies de jaarlijkse informatieavond gehouden. Dit maal in Leveroy. Tijdens deze informatieve avond werd men op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het cluster, wat gaat goed, wat kan beter? De realiteit: hoe houdt de parochie zich staande in deze woelige tijd?
U kunt via de Powerpoint presentatie van die avond een indruk krijgen over de inhoud van wat werd besproken. Klik hier

Kerkbalans
Kerk daar sta je met je deuren open. Wagenwijd.
Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen.
Voor wie maar wil luisteren naar een woord dat verheft,
naar een onbeduidend verhaal van een naaste om een praatje verlegen.
Kerk blijf daar staan.
Ik geef om de plek die je biedt.
Waardeert u de kerk en het werk van onze parochie?
Steun ons dan en geef aan de Actie Kerkbalans.

De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Uw bijdrage aan onze parochie is welkom op rekeningnummer
IBAN NL47RABO 0128402474
Bij voorbaat hartelijk dank.