Kerkberichten

Parochie H. Barbara Leveroy
Website: http://parochie.leveroy.nl
Clusternieuws: www.clustertabor.nl
Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 
Bij overlijden Tel. 0495-651316

Mededelingen

Cluster Tabor start in het weekend van Sacramentsdag 13 en 14 juni weer met H. Missen.
In onze parochiekerk H. Barbara start de H. Mis op zondag 21 juni 2020 om 09.30 uur.

U kunt wel iedere dag de Maria-kapel bezoeken voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken.

Beste kinderen van Leveroy
Jullie mogen tekeningen en kleurplaten maken voor onze ouderen en zieke mensen in Leveroy. Deze kunnen jullie dan inleveren in de daarvoor bestemde doos in onze Maria-kapel. Wij zullen ze dan naar de mensen brengen.  

Missen te volgen op 5ML.
Pastoor Vankan draagt dagelijks H. Mis op in de H. Nicolaaskerk. Een aantal daarvan worden uitgezonden via 5ML. 
https://www.ml5.nl/tv/
De uitzendingen zijn op zondagen om 10.00, 11.00, 16.00 en 17.00 uur.
Na uitzending kunt u de vieringen ook bekijken via de website van het Cluster, de site van ML5 of YouTube.

Bekijk hier een kleine gebedsviering vanuit de Mariakapel te Leveroy.

2020 nieuwsbrief cluster Tabor 04

 • Op dinsdag 31 maart is pastoor Johannes Prins op 81 jarige leeftijd overleden. Hij was werkzaam als assistent binnen ons cluster van 2009 tot 2013. Hij woonde in Baexem. In 2013 trad hij in Abdij Koningshoeven te Berkel-Enschot in. Velen zullen hem herinneren als een hartelijke, toegewijde en diepgelovige man. Dat hij moge rusten in vrede.
 • Overleden Mien Hermans-Creemers
 • Overleden in de leeftijd van 94 jaar Mia Mestrom-Kessels moge zij rusten in vrede.
 • Overleden in de leeftijd van 88 jaar Mien Hermans-Creemers moge zij rusten in vrede.
 • Overleden in de leeftijd van 85 jaar Piet Theunissen moge hij rusten in vrede.
 • Overleden in de leeftijd van 99 jaar Tinus Brentjens. Moge hij rusten in vrede.
 • Overleden in de leeftijd van 55 jaar Anita van Bommel-Scheenen. Moge zij rusten in vrede.
 • Overleden in de leeftijd van 88 jaar Mien Wijers-Saes. Moge zij rusten in vrede.
 • Overleden in de leeftijd van 86 jaar Truus Hendriks-Leunissen. Moge zij rusten in vrede.

  Begin maart ontving u de parochiegids voor 2020 met daarin speciale aandacht voor de actie kerkbalans.

  Een bijdrage die geheel bestemd is voor het onderhoud van onze eigen parochiekerk.
  Onze kerk verbindt – Geef voor onze kerk.
  De gids is ook te raadplegen onder het tabblad INFO

Donderdag 3 oktober 2019 werd voor het cluster van de samenwerkende parochies de jaarlijkse informatieavond gehouden. Dit maal in Leveroy. Tijdens deze informatieve avond werd men op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het cluster, wat gaat goed, wat kan beter? De realiteit: hoe houdt de parochie zich staande in deze woelige tijd?
U kunt via de Powerpoint presentatie van die avond een indruk krijgen over de inhoud van wat werd besproken. Klik hier

Kerkbalans
Kerk daar sta je met je deuren open. Wagenwijd.
Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen.
Voor wie maar wil luisteren naar een woord dat verheft,
naar een onbeduidend verhaal van een naaste om een praatje verlegen.
Kerk blijf daar staan.
Ik geef om de plek die je biedt.
Waardeert u de kerk en het werk van onze parochie?
Steun ons dan en geef aan de Actie Kerkbalans.

De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Uw bijdrage aan onze parochie is welkom op rekeningnummer
IBAN NL47RABO 0128402474
Bij voorbaat hartelijk dank.