Kerkberichten

Parochie H. Barbara Leveroy
Website: http://parochie.leveroy.nl
Clusternieuws: www.clustertabor.nl
Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 
Bij overlijden Tel. 0495-651316

Zondagmorgen 19 jan. 09.30 uur:
Als maanddienst voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen, Als hgm voor Mina Schreurs (volkszang)

Zondagmorgen 26 jan. 09.30 uur:
Als hgm. uit dankbaarheid, Als bijzondere intentie voor Truus, Miel en Sjef Wetemans,
hgm. voor Mina Schreurs, Als hgm. voor Tjeu Cuijpers en Maria Steijvers.(volkszang)
12.30 uur: Toediening H. Doopsel aan Xam Wijnands.

Mededelingen:

  • Woensdag 29-01-2020 om 19.15 uur Taizé-viering in parochiekerk Heythuysen.

Donderdag 3 oktober werd voor het cluster van de samenwerkende parochies de jaarlijkse informatieavond gehouden. Dit maal in Leveroy. Tijdens deze informatieve avond werd men op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het cluster, wat gaat goed, wat kan beter? De realiteit: hoe houdt de parochie zich staande in deze woelige tijd?
U kunt via de Powerpoint presentatie van die avond een indruk krijgen over de inhoud van wat werd besproken. Klik hier

Kerkbalans
Kerk daar sta je met je deuren open. Wagenwijd.
Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen.
Voor wie maar wil luisteren naar een woord dat verheft,
naar een onbeduidend verhaal van een naaste om een praatje verlegen.
Kerk blijf daar staan.
Ik geef om de plek die je biedt.
Waardeert u de kerk en het werk van onze parochie?
Steun ons dan en geef aan de Actie Kerkbalans.

De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Uw bijdrage aan onze parochie is welkom op rekeningnummer
IBAN NL47RABO 0128402474
Bij voorbaat hartelijk dank.