Huwelijk en Jubilea

Jonge mensen willen hun huwelijk vaak kerkelijk laten inzegenen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de parochie of bij Pastoor Vankan, liefst een half jaar van te voren. Er vinden drie gesprekken plaats met de pastoor om invulling te geven aan de heilige mis, inhoudelijk, tekstueel en muzikaal. Het kerkelijk huwelijksformulier wordt ingevuld en er wordt gekeken naar persoonlijke wensen.

Om na een jarenlang huwelijk een jubileum te vieren kunt u ook met de parochie of Pastoor Vankan contact opnemen.