H. Vormsel

Het  H. Vormsel

Rond het eind van de basisschool maakt uw kind al steeds meer eigen keuzes.
Ze zijn nu oud genoeg om de doopbelofte te hernieuwen en zelf hun keuze voor het geloof uit te spreken.
Een kind in groep 7 of 8 kan deelnemen aan het voorbereidingstraject op het Vormsel. Tijdens een achttal lessen aan de hand van een actueel en kindvriendelijk project, wordt het kind voorbereid op het sacrament van het vormsel. Deze lessen vinden plaats op school.  
De vormelingen worden actief betrokken tijdens de viering zelf. Ze lezen zelf de teksten en zingen liederen. Ook spreken ze tijdens de viering de hernieuwing van de doopbelofte uit
Tijdens een speciale avond krijgt u hier meer informatie over.

Voor de voorbereiding op het Vormsel wordt een bijdrage gevraagd van ca. €  25,00 afhankelijk van de kosten.