Eerste H. Communie

Als een kind in groep 4 zit, kan hij/zij deelnemen aan het voorbereidingstraject op de Eerste Heilige Communie. Dit betekent dat er gedurende de periode oktober tot aan de communie (april of mei) wekelijks een communieles plaatsvindt op school. Tijdens deze lessen wordt het kind stapsgewijs voorbereid op dit sacrament. Hiervoor is een kindvriendelijk communieproject geschreven dat aandacht besteed aan o.a. het Kruisteken, het Onze Vader en het Wees Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van de eucharistie.
Naast deze lessen op school, worden de communicanten met hun gezin verwacht bij een aantal gezinsmissen door het jaar heen. Behalve de presentatiemis, communiemis en communie dankdienst is het belangrijk dat het kind de opbouw van een mis leert ontdekken en begrijpen. Middels tal van speciale gezinsmissen, waarbij  de kinderen actief betrokken worden, raken zij vertrouwd met deze opbouw en
kunnen zij zich optimaal voorbereiden op de communiemis zelf. U kunt hierbij denken aan een gezinsmis Advent / Sinterklaas, een gezinsmis Kerst, een gezinsmis met Palmpasen enz. 
Tijdens een speciale avond aan het begin van het schooljaar krijgt u hier meer informatie over en kunt u uw kind op die avond aanmelden voor de Eerste Heilige Communie.

Het thema voor het communiejaar wordt vastgesteld door de werkgroep en gepresenteerd tijdens de informatie avond. Dit thema is voor alle parochies hetzelfde. U als ouder kunt ervoor kiezen om zitting te nemen in een werkgroep. Bijvoorbeeld voor het uitkiezen van geschikte teksten voor de presentatie mis, de communieviering en de communie dankviering of in een werkgroep die zich bezighouden met de creatieve voorbereidingen. Denk hierbij aan knutselen voor de presentatie mis, knutselen voor Palmpasen en het aankleden van de kerk voor de  zelf.

Voor de communievoorbereiding wordt een bijdrage van de ouders gevraagd voor de gezinsmissen van €  25,00. Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor de kosten van werkstukjes, foto’s, versieringen in de kerk, etc.
Er is een coördinator aangesteld binnen cluster Tabor om de communievoorbereiding mee te organiseren.

Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met pastoor Vankan tel. 0475-475372 of iemand van de parochie
H. Barbara Leveroy.