De kerk

Kerkbijdrage

Actie Kerkbalans  

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken.
De grootste inkomstenbron van een parochie is doorgaans de kerk- of gezinsbijdrage. Zonder kerkbijdrage kan een parochie niet bestaan. In 2019  bracht u met zijn allen € 10.544,00,– bij elkaar. U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan deze actie wilt geven.
Wanneer ieder naar vermogen geeft, kan de kerk ook voor ieder werken zoals ze zou willen. Aanbevolen wordt een jaarlijks bedrag van € 110,–. Dit lijkt wellicht veel, maar komt neer op €9,- per maand. Daarom voeren wij actie onder het motto: mag de kerk u € 9,- per maand waard zijn.
U kunt uw bijdrage overmaken op rek. NL47 RABO 01284.02.474. o.v.v. Kerkbijdrage Par. H. Barbara
Wanneer u in staat bent om duidelijk meer te geven, kan het belasting technisch aantrekkelijk zijn om voor meer jaren ineens te voldoen. Onze penningmeester geeft u graag meer informatie!

De kerk heeft een Anbi-status – RSIN nr. voor Leveroy 824 126 580
De parochie is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel met nr. 749 10663
Nadere informatie op de site van het cluster ‘Kamer van Koophandel’

Kerkhof

Het kerkhof rondom de kerk is eigendom van de parochie.
Een nieuw graf wordt gehuurd voor een periode van 20 jaar. Deze periode kan telkens met 10 jaar worden verlengd.
Op het kerkhof is tevens een voorziening voor het plaatsen van urnen en er is een plek gereserveerd als strooiveldje.
Per 1 januari 2018 is er een nieuw begraafplaatsreglement  . Door op de blauwe tekst te klikken, kunt U dit hier lezen of downloaden.
Er is een aanvulling op dit reglement met voorschriften voor de begraafplaats in Leveroy 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Edwin Wijers, 0495-651237

Tarieven van de grafrechten vindt u in de parochiegids onder het kopje info.

Financiën

Eigenlijk zouden we u met dit onderwerp niet lastig moeten vallen. De kerk zou een oase van rust moeten zijn, waar het eens niet om het geld draait. Helaas heeft ook een parochiegemeenschap geld nodig.
Grote kostenposten zijn met name: gebouwenonderhoud, reparaties, restauraties, verzekering, verwarming, energiekosten, salarissen. Zonder het onbetaalde en onbetaalbare werk van vrijwilligers zou deze parochie niet kunnen overleven, maar financiën blijven toch nodig, zeker wanneer we in de toekomst ook meer en meer mensen pastoraal nabij willen zijn!

Rekeningnummer
Gewone betalingen: NL15 RABO 01284.00.625
t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Barbara te Leveroy.