Rokes kapelke

De Mariakapel ligt op de hoek van de Deckerstraat en de Velterstraat

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

De kapel werd gebouwd in 1919 op een plek waar eerder een ouder bedehuis stond.

Linkerzijde. Foto: oktober 2009

De bakstenen kapel is wit geschilderd. Aan beide zijden is een klein rondboog venster aangebracht. Op de hoeken staan kleine steunberen met lezenaars dak van natuursteen en de toegang is rondbogig met een rechthoekige ingangsdeel en een halfrond timpaan. De toegang is met een laag sierhekwerk gesloten. Het zadeldak is met pannen gedekt.
Het interieur is wit gestuukt. De kapel heeft een tongewelf. De achterzijde heeft een altaar, waaronder een bakstenen gedeelte is aangebracht, dat niet geschilderd is. Op het altaar staat een Mariabeeld en tegen de achterwand is een schildering aangebracht met korenhalmen en korenbloemen met de tekst:
O, MARIA TOON DAT GE ONZE MOEDER ZIJT.
De kapel is ook beschreven in: Heyligen Huyskens: Kapellen langs velden in (Noord- en Midden-)Limburg / Katja Boertjes & en Arjen Eissens. Eindhoven Airport – Kempen, 1999

 

Bron onderstaande tekst
Heemkundevereniging Leveroy, tekst Frank van den Broek

Op de hoek Velterstraat/Deckerstraat staat een kapelletje, dat door de omwonende wordt genoemd het “Rokes Kepelke”. Als een van de weinige kapellen in onze gemeente heeft het een eigen huisnummer en daarom natuurlijk ook een eigen postcode nl. 6091 NG, voor het geval U een briefje wilt schrijven….

Een steen aan de achterkant met als jaartal 1919 geeft aan, wanneer het werd gebouwd. Aanleiding hiertoe was de genezing van Godefridus van Roy.
Godefridus kon nauwelijks meer lopen van de jicht en de artsen waren niet in staat hem te helpen, want, zoals dokter Smeets uit Heythuysen zei: ”hij (de jicht) komt te paard, maar goat te voet”.
Godefridus beloofde een oude, daar bestaande kapel, die uit nauwelijks meer bestond dan een blok stenen met tralies ervoor, zoals zoveel oude kapellen in deze contreien, grondig op te knappen. Godefridus genas en uit dankbaarheid werd de kapel gebouwd.
Rond 2010 is de kapel fraai opgeknapt door de toenmalige eigenaar Harrie Stienen.

Het opschrift boven de ingang luidt:
“Als gij deze weg passeert
Toon, dat gij Maria eert”.