Op Hey’s kapelke

Mariakapel Liesjeshoek
Adres: Liesjeshoek-Heerbaan

De kapel heeft een zadeldak en een recht gesloten koor. De bovenzijde kraagt enigszins uit. De deuropening heeft een segmentboog en de kapel wordt gesloten door een groen geschilderde houten deur. Het zadeldak is met zwarte pannen gedekt. De kapel heeft een tongewelf en is wit gestuukt. Op een altaar aan de achterwand staat een klein Mariabeeld.

Heemkunde Leveroy vermeldt het volgende:

Op Hey’s kapelke.

Er is een verhaal bekend dat Franse soldaten, in de tijd van Napoleon, het ka­pelletje wilden vernielen, maar toen door een zekere Craenen, die in de buurt woonde, verjaagd werden. Ook vertelt de overlevering in het dorp, dat op deze plaats door Servatius gedoopt zou zijn, met water uit de bijgelegen Tungelroyse beek. In ieder geval werd op 17 augustus 1975 het meer dan ho

 

nderdvijftig Jaar oude Maria-beeldje naar de parochiekerk overge­bracht, waar pastoor Nijhof in een gedeelte van de doopkapel, een Maria-heiligdom had laten vervaar­digen.

Daarna verscheen er ee

n eenvoudig Maria-beeldje in de kapel. Overigens is het mogelijk nog leuk om te we­ten, dat het kapelletje, dat sinds mensenheugenis al bij de boerenhof “Op Hei” hoort, zelf op Nederweerts grondgebied ligt, terwijl de boerderij zich binnen de grenzen van Heythuysen bevond.

De staakmadonna, het beeldje dat naar de kerk werd overgebracht, zou dateren uit het midden der achttiende eeuw. De kroontjes van moeder en kind werden ook nog eens gestolen.
In 1975 werd het kapelletje grondig opgeknapt; Paul van den Hout uit Roermond ontwierp nieuwe zilveren kroontjes. De familie Mestrom-Kessels gaf het beeld in blijvende bruikleen aan de kerk.

“Op 1 april 1986 kregen de bewoners van de Liesjeshoek In Leveroy de schrik van hun leven, toen ze ontdekten dat de oude Maria-kapel op de hoek Heerbaan/Lies­jeshoek door een automobilist finaal in de vernieling was gereden”, aldus een kranten artikel en het was echt geen april grap.
Het kapelletje is met geld van de verzekering herbouwd.

Over het kapelletje staat in dit artikel nog:
“Dit gebedshuisje, ook wel “Op Hei’s kapelletje” ge­naamd naar de bijgelegen boerenhof “Op Hei” stond er al in de Franse tijd.