Organisatie

Kerkbestuur Parochie H. Barbara.

De verantwoordelijkheid voor het financieel-economisch beheer van de parochie rust bij het kerkbestuur. Omdat onze parochie geen parochieraad kent, vormen de leden van het kerkbestuur tevens een klankbord in pastorale beleidsaangelegenheden.

Een lid van het kerkbestuur wordt door de bisschop telkens voor een periode van 4 jaar benoemd. Wanneer er een vacature is, wordt een oproep geplaatst bij de kerkberichten in de regionale weekbladen.

De burgerlijke overheid erkent een parochie als rechtspersoonlijkheid. Als statuut van de parochie geldt het “Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”.

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 
Bij overlijden Tel. 0495-651316